Předpostní setkání

21.01.2013 09:26

Dne 2.2.2013 se koná předpostní setkání s krátkým slovem pana faráře Mgr.Martina Čapka

ze Starokatolické církve.Hrát bude Kostelecký sešlák k poslechu i tanci a pro děti

bude k dispozici skákací hrad s volnou zábavou.